Medeltidsmuseet

Medeltidsmuseet ryms under Norrbro, runt den gamla stadsmuren från 1500-talet. Här finns ett medeltida torg, en galgbacke, kyrka och Riddarholmsskeppet.

Medeltidsmuseet skildrar stadens uppkomst och medeltida historia. Lär känna medeltidsmänniskan, hennes vardag och försörjning, hennes fester, lycka och sorg.

Museer

Uppdaterad