Stadsmuseet

Stadsmuseet presenterar stockholmarnas berättelser från flera hundra år tillbaka till i dag. Besök museet eller gå en av Stadsmuseets vandringar.

Stadsmuseet tillgängliggör dessa berättelser genom att samla, forska, värna, bevara och beskriva Stockholms och stockholmarnas historia. 

Museer

Uppdaterad